sábado, septiembre 09, 2006

PEATONALIZACION DO CASCO HISTORICO
Pola calidade dos espacios públicos de Caldelas
Polo progreso da vila.

Amigos de Caldelas
Castro Caldelas (Ourense)
amigosdecaldelas.blogspot.com

Móvenos unicamente a idea de preservar e axudar a mellora-los espacios públicos da vila de Caldelas e o noso patrimonio histórico, cultural e natural. Queremos participar con iniciativas e ideas na mellora destes espacios, alentando e colaborando co Concello de Castro Caldelas.

Non somos unha organizació que aspire a ser unha opción política, soio queremos axudar no diálogo e alenta-lo debate. A preservación do patrimonio histórico e natural é de vital importancia para o futuro da vila de Caldelas. A crisis e decadencia do rural soio se ve compensada minimamente polo efecto do turismo cultural que acude a visitar esta importante vila medieval que debería loitar por ser, de feito, a capital da Ribeira Sacra.

Ca idea de mellora-lo espacio público para nós, para os nosos fillos e para os que a vila acudan,
solicitamos:

I INICIATIVA:
PEATONALIZACIÓN DA PRAZA E DO CASCO HISTÓRICO

Solicitamos o Concello a peatonalización das zonas da Praza do Prado e todo o casco histórico, permitindo unicamente o acceso de coches a veciños, hoteis, etc., para o que se deberá encargar a uns especialistas un plan de movilidade que ordene o acceso a estas zonas e procure o aparcamento dos coches e autobuses noutras zonas cercanas, intentando que esta iniciativa non perxudique os comerciantes da zona para o que se deberá consensuar con istes, propostas alternativas.

Xa é hora de que se poida pasear pola vila cos cativos sen risco de atropello. Xa é hora de que os coches non sexan o máis importante e que ó excepcional patrimonio co que conta esta vila se lle dé o valor que lle corresponde. Xa é hora de que tomemos exemplo de outras vilas que levan andado moito neste eido.

II INICIATIVA:
TRANSPARENCIA DAS ACCIONS URBANISTICAS QUE SE LEVEN A CABO

Solicitamos ó Concello que ante calquera iniciativa que se leve a cabo na modificación das Normas
Subsidiarias ou Plan Especial de Protección do Casco Histórico se informe a ciudadanía por todo-los
medios modernos (charlas, debates, conferencias, Internet, diarios locais, así como mediante
comunicación persoal a todo-los afectados).

III INICIATIVA:
PARQUE INFANTIL

Solicitamos a creación d’un novo parque infantil, un espacio más amplio para que os nenos
poidan xogar de maneira segura. A situación do actual é escasa e insuficiente para
unha vila coma a nosa.


COMENTARIOS:Anonymous said...
Seria moi importante poñer orden na circulación no centro da Vila do Castro. Os coches circulan a velocidades tremendas, impùnemente. A Prazo do Prado, no verán, semella talmente un aparcadoiro. E ainda que os comerciantes teñan dúbidas, seguro que gañarían. Seria fantástico poder ter unhas terrazas máis amplias, para estar relaxadamente, sen agobios ni perigos. Agora non resulta nada agradable estar alí, sepultados polos coches, pendentes de non ser atropellados. E seria fantástico poder pasexar polo centro histórico sen riscos. Moitos pobos teñen experiencia nesto. Tratase de que pensen nun espacio adecuado pra deixar os coches, evidentemente non de que os prohiban. Seguro que o Castro gañaria moito. !E vital que os politicos se poñan as pilas! E que pensen con amplitud de miras.

1:07 PM
Anonymous said...
Cando ves tal caos e aglomeración de coches no centro da Vila, a pregunta é ¿Onde vai a xente?. E un misterio. Unha pregunta que se escoita continuamente na boca dos do pobo. Pero está claro que, ainda que estas aglomeracions principalemnte soio se producen durante as vacacions, e o resto do ano o Castro está deserto, a iniciativa de peatonalizar o centro é importante porque implica un cambio na dinámica do pobo, cambio que sería moi beneficioso. É necesario buscar un aparcamento cómodo e próximo, e a Praza do Prado ten que ser un espacio para a xente. Os coches non atraen ó turismo, non activan a economía. eso é unha idea superada. Se ves pola estrada de Trives, non coñeces o pobo, o que percibes é un caos. Entre os ultimos desastres urbanísticos e os coches, en vez de un precioso pobo medieval o Castro parece un área de servicio. Pero alguén, un profesional do urbanismo, que os hai, ten que pensar en como facelo, como ordenar todo e onde poñer o parking. !Moi boa iniciativa!

1:32 PM
Anonymous said...
Noraboa por isa iniciativa pero coido que non o vades a ter facil. Fai pouco participei noutras que logo queraron en nada.

11:17 AM
Bautista Sotelo said...
Sabemos que non é facil pero sen traballar tampouco se pode esperar a que as cousas muden por si soias. Todos temos a responsabilidade de facer algo para que as cousas melloren.

11:41 AM
Anonymous said...
Sodes moi ambiciosos. Eu conformabame con que se ordeara un pouco a praza.

1:05 PM
Anonymous said...
A praza non debería ser soio un aparcamento para o Grilo e o Rubio. Un aparcamento de carretera no que se para sen ningún orden. É unha praza fermosa que debería porse en valor e ter preferencia antes de nada as persoas.

2:05 PM
Anonymous said...
A quén se lle ocurriu a brillante idea de facer unha praza (estilo francés) fora do lugar habitual de reunión dos caldelaos.

2:48 PM
Bautista Sotelo said...
O bares da praza non deberian ver esta iniciativa como unha ofensiva contra eles. Hay que intentar que calquera decisión que se tome non perxudique a ningúnha industria importante para Caldelas. O progreso é para todos.

3:07 PM
Anonymous said...
Quen garantiza os comerciantes do prado que non se verian perxudicados si se peatonalizara a zona.

3:47 PM
Bautista Sotelo said...
Nos propoñemos na nosa iniciativa que o Concello encargue un estudio de mobilidade no que se poidan ter enconta todo-los problemas a resolver para evitar perxuicios os bares e comercios da praza. Eso significa ordenar a zona onde paran os autobuses, non botalos da praza. Ordenar onde se instalan os taxis, non botalos da praza. Habilitar alguns lugares para aparcar, perfectamente señalizados. Organizar o paso dos veciños e hoteis e en definitiva señalizar a través de diferentes medios os usos da praza, permitido a xente que poida usar ises espacios.

6:51 PM
Anonymous said...
Hoxe pola maña montouse un gran follon no acceso a rúa dos Pilos. Un coche aparcou invadindo parte do acceso e xeron unha acumulación de coches polos dous lados que querían pasar. A falta de señalización está a producir moitos conflictos entre os veciños.

6:56 PM
Anonymous said...
Noraboa polo traballo que estades facendo. Xa era hora de que alguén se dera conta do mal uso que se fai da praza pública.

9:20 PM
Anonymous said...
Apreciado Bautista: Comenzo felicitandote pola tua Bitacora e inda que no e un foro si que vexo neste tema algo de debate. Na Vila e no Concello do Castro de Caldelas o que fai falta e o debate. Perdemonos entre a desidia dos que Gobernan e a ignorancia da Oposición (incluidos os do BNG, sin representación no Concello). No casco historico da Vila os vehiculos son un, de entre os problemas que Iste padece, como seria a conservación do entorno, o falta de control o facer obras ( a pesar de estar regulado por lei), a despoboación (aqui e nos pobos), etc..(Iste tema da pa moito). Sumome gustoso a iniciativa de Amigos de Caldelas e que iste sitio feito con cariño por esta Terra sirva para sacala adiante.

1:33 AM
Anonymous said...
A parte do debate que tedes neste blog, entre a xente do pobo non se fala, dende hai días, doutra cousa. Outro día nunha xuntanza da asociación de amas de casa houbo opinións para todos os gustos. A que máis me gustou foi a de que unha que vive na carretera de Ourense, o lado do Hostal Pallon e que dixo:
"Pois moi ben, e cando vaia o Banco Pastor onde aparco...?

11:36 PM
Bautista Sotelo said...
Gracias pola túa felicitación e polo apoio a esta iniciativa. Pronto nos constituiremos en asociación e esperamos contar con persoas como tí que se den conta que o Castro non vive unha arcadía feliz e hora de mellora-las cousas. A nosa idea principal era promover accións culturais pero tendo en conta o estado no que se atopan algunhas cousas dimonos conta que había que comenzar por algunhas iniciativas que axuden a preserva-lo pobo e mellorar o seu uso.

8:03 AM
Bautista Sotelo said...
Fixome moita gracia a anecdota da muller que está preocupada, por onde vai aparcar, si vai ó Banco Pastor. Non me sorprendeu, o propio alcalde puxome un exemplo parecido. Si van os chapistas, dende transcastro, a tomar café ó Grilo e non teñen onde aparcar, que farán; Deixarán de vir...? A verdade, eu non ía preparado para unha lóxica deste tipo.

8:12 AM
Anonymous said...
Me sumo a la iniciativa. Mil disculpas por no hacerlo en gallego, pero no me manejo bien. Voy cada verano y quería contar, que hace un par de años casi me atropellan en la plaza, frente al Banesto, con una mota de esas de cuatro ruedas.

9:15 AM
Bautista Sotelo said...
Vivo na praza e non se me ocurre coller o coche para ir o Pallón a comer.

9:40 AM
Bautista Sotelo said...
Non pidas disculpas por escribir en castelán. Iste é un espacio aberto, cada quén que se comunique como poda ou queira.

10:10 AM
Anonymous said...
O outro día escoitei nun bar da carretera de Ourense que a iniciativa tiña a letra pequena en catalán.

4:34 PM
Anonymous said...
Noraboa pola iniciativa. A praza ten que deixar de ser un gran aparcamento para os bares. Espero que vós fagan caso.

4:44 PM
Anonymous said...
Noraboa pola iniciativa. A praza ten que deixar de ser un gran aparcamento para os bares. Espero que vós fagan caso.

4:44 PM
Xurxo Caneda said...
Noraboa por o teu blog e por iste debate que seguro enriquecerá as conversas nesta vila adormecida.Sumome a vosa iniciativa.

7:37 PM
Marta said...
Non sei si vós decatastes pero a maioría das aceras están ocupadas polos bares o que fai imposible o seu uso. Como se explica esto. Acaso pagan máis impostos o bares. Teñen licencia para poder ocupar as aceras.

11:06 PM
Uxía said...
Cal é a posición do bloque nesta iniciativa. Existe o Bloque no Castro. Quen son as persoas que o representan. Cales son as súas propostas.

9:47 AM
Bautista Sotelo said...
A verdade é que non contactei co Bloque local. Polo que sei é Nini (Hotel Cimadavila) a súa representante. Cando pusen en marcha a iniciativa non me atopei con ela para solicita-la súa firma. Puden ir a súa casa a visitala pero non o fixen con ninguén. Preferin traballa-la rúa.

4:02 PM
Bautista Sotelo said...
A verdade é que non contactei co Bloque local. Polo que sei é Nini (Hotel Cimadavila) a súa representante. Cando pusen en marcha a iniciativa non me atopei con ela para solicita-la súa firma. Puden ir a súa casa a visitala pero non o fixen con ninguén. Preferin traballa-la rúa.

4:02 PM
Tania said...
Las fotos muestran un pueblo atropellado. Que tengas suerte con esta iniciativa, Bautista.

8:43 AM
Anonymous said...
Desde luego que hay que peatonalizar el casco histórico y la plaza.

De esta necesidad, los usos se complementarán para que la calle principal reduzca la velocidad del tráfico y se genere a lo largo de su reccorrido una dinámica de sucesos y actividades que dote a Castro Caldelas de un Norte, de una dirección, de un reposo que ahora no tiene. Como dicen, es una localidad atropellada.

Con sumo gusto nos uniríamos a un grupo de trabajo multidisciplinar para una restructuración del conjunto.

Desde madrid.

8:05 PM
Bautista Sotelo said...
Gracias polo teu apoio. Imaxino que ainda que estás en Madrid algún interés terás en Caldelas. Non é facil que o Concello leve a cabo un estudio. É decir que faga unha comisión con xente do pobo ou que lle interese o pobo, na que se estudie a forma de facer esa peatonalización... Cando se formalice a asociación amigos de Caldelas faremos unha comisión que siga a traballar neste tema e gustaríanos contar contigo.

10:03 AM
paloma said...
This post has been removed by the author.

6:03 PM
Paloma said...
Son unha nena do Castro que necesitamos que xente coma vos pida cousas para nos . Pero quéroche comentar que cando eu era mais pequena a miña nai mais outras moitas nais do Castro levaron o concello moitas firmas para pedir para nos un parque como ese que hoxe pedides vos ; tamén aproveito para pedirvos que nos axudedes a ter unha piscina como a que teñen os municipios veciños, e moitas mais cousas vos pediría para nos . Grazas pola vosa iniciativa e sorte .

11:35 AM
Bautista Sotelo said...
Gracias Paloma por unirte o debate. Cando estiven recollendo firmas, moita xente faloume doutros problemas e doutras iniciativas, das que non eramos tan conscientes cando puxemos en marcha a nosa.
Temos a idea de constituir unha asociación (amigos de caldelas) para poder promover outras iniciativas e axudar a mellorar moitas cousas como as que tí propós. O tema da mellora do parque infantil xa ves o que constestou o noso alcalde. Esperemos que o reflexione é tome algunha decisión para mellora-la situación. A verdade que hoxe unha piscina de 20m x 10m pode valer uns 40.000 euros. Non debería ser un gran problema. Se o Concello non fai nada teremos que organizarnos para busca-los cartos.

11:52 AM
Marta said...
O outro día, cando estaba dando un paseo polo comercio novo e pola rúa que vai por baixo da casa de Don David, case non puden pasar, pola cantidade de cousas que teñen atrancadas os da ferretería. É normal esto...poden apropiarse da rúa, sen máis...?. Aplaudo a vosa iniciativa. Hai que ordenar a praza e limitar un pouco os abusos.

9:54 PM
Anonymous said...
Por que che molestan tanto os coches Bautista. Si tu viviras dun negocio que esta na plaza xa veriamos si pensabas igual.

12:32 AM
Anonymous said...
Polo espacio que hai diante do Banco Pastor casi non se pode pasar. A maioría das veces está todo espacio opcupado polas furgonetas e coches da ferretería. Cal é razón desta permisividade.

12:43 AM
Bautista Sotelo said...
Non entendo cales son os perxuicios da peatonalización. Gustaríame que alguén nolos explicara. Eu vexo soío beneficios pola porta en valor da praza o que redundará en máis visitantes. É decir máis demanda distes espacios.

9:04 AM
Xurxo Castro said...
Medo o descoñecido. Ignorancia. Os das bicas pensan que xa non controlaran os conductores. Esa guerra que se tran entre os dous vendedores de bicas.

10:30 PM
Anonymous said...
Siempre veño as festas. Non falto, pase o que pase. Querovos comentar que me parece moi ben o que pedides. Tedes que facer que saquen os coches electricos da praza. Estropea moito as fiestas. Perdón por o meu gallego.

11:30 PM
Bautista Sotelo said...
Tés razón, o trasto dos coches eléctricos eclipsa a festa. Teño falado con moita xente. Din que son os que pagan gran parte da festa. O ano pasado fun as festa logo de varios anos sen poder acudir e foi moi decepcionante para mín e para miña familia. Decidin non voltar nesas datas. Unha gran desilusión. Iste ano din 35 euros que me puxeron de cuota pero para o ano penso empregalos en algo mellor.

10:00 AM
Anonymous said...
pasate hoy por la plaza en visperas de fiestas y verás a esos que nos mandan,de Monforte,Chantada, y alrededores que tienen la sensibilidad no se en donde, y verás como dejan que los coches,las colchonetas,las terrazas invadiendo el paso etc.etc.¿cuanto recaudan? pienso que mucho y las demas prebendas que obtienen las familias,esta es nuestra maravillosa plaza del prado y que decir del dia 8 de los Remedios,la procesion pasando por la plaza entre los pitidos de los cochecitos....te aseguro que yo tambien voy a dedicar mi dinero a otra cosa.

11:28 PM
Bautista Sotelo said...
Non entendo eso de ...esos de Monforte, Chantada e alrededores... agora, comparto contigo o mal uso que se fai da praza non día e entre dentro dos nosos obxetivos expor o concello e intentar convelos de que hai moita xente que nos gustaría que as cousas foran de outra maneira. Un saúdo.

12:57 PM
campos said...
e curioso que alguen que ten un negocio na praza pense que vai sair perxudicado por esta iniciativa (o medo dos que poñen os seus cartos no negocio e libre)
pero nos tempos que corren, nos que todo o mundo ten a posibilidade de viaxar e ver outras opcións non ten moito sentido este medo
son coñecidos moitos exemplos de actuacións en cascos históricos, un dos mais cercanos o archicomentado de allariz, unha vila apagada que gracias a intervención valente do seu concello transformouse de forma incrible, pero hay outos casos, ben perto do castro, entre o bierzo e a maragatería o pobo (ben pequeno por certo) de castrillo de los polvazares, onde non hay negocios que non sexan de restauración e relacionados co turismo, o lugar da famosa maruja, reina do cocido maragato e coñecida en todo o mundo pola veneración que lle prodiga o ben coñecido luis del olmo (pois ben, niste pobo non poden entrar os coches, hay que deixalos aparcados na entrada e camiñar
outro exemplo, o casco antigo da cidade de oviedo, peatonalizado non sin discusión, pero finalmente valorado por todo o mundo, outro mais, a plaza de maria pita na coruña, e todo o seu entorno, ó tráfico desapareceu por iniciativa do seu alcalde paco vazquez, exemplo de valentía na xestión da cidade, que con poucos apoios e en contra de moitos, conseguíu modificar unha cidade axfisiada na cidade moderna e de servicios que hoxe e a coruña, os que como eu fomos testigos da transformación da coruña perante os anos de xestion do paco vazquez dende o 82 ó 89 recordamos que as primeiras actuacións (praza de maría pita, avda. de alfonso molina... hasta a posta en marcha do paseo marítimo (proxecto discutido donde os haxa) foron sempre en contra de un gran clamor popular. Hoxe ninguén se recorda de aquel clamor, todo ó mundo bendice as obras do paco, habería moitos mais exemplos de que a peatonalización dun espazo non ten resultados negativos pra ninguén, pero tempo haberá para comentalos, o que o dude que lle pregunte os hosteleiros do casco histórico de pontevedra...
soio unha cousa mais para rematar esta entrada, cando puxemos en marcha ista iniciativa, ninguén pretendía perxudicar a naide, entendíamos que a posta en marcha do proceso corresponde ó concello, trátase por tanto dunha idea de algúns que vemos como o castro morre, e como o seu maior potencial (o turismo) non se protexe ¿será outra versión da pita dos ovos de ouro?

2:34 PM
Bautista Sotelo said...
Moi interesantes os exemplos de iniciativas parecidas noutros lugares.

2:58 PM
Anonymous said...
Hola Bautista,yo queria comentarte que ya que tenemos grandes intenciones con el casco viejo,la plaza del prado,los coches..¿y las edificaciones horrorosas en medio de nuestro querido y antes hermoso pueblo:escaparate de la ferreteria, edificios en ladrillo..cuando yo era pequeña corría a los escondites hasta los pilos, hoy no se ni por donde se va,todo es una mole de cemento mal hecho para esto no se necesitaba dinero de la xunta de galicia pero si una buena gestion de los que mandan ¿que interes había al destruir estos accesos?¿a quien benefició?.suerte seguiré conversando con vosotros y exponiendo mi punto de vista .

11:48 PM
Bautista Sotelo said...
Nos últimos 25 anos fixeronse moitas obras que son discutibles. Algún día deberíamos organizar unha conferencia dun bó arquitecto-urbanista para facer unha reflexión sobre o pasado recente, podería ser interesante para o futuro.

Polo menos eu, intento converter a memoria recente en material de traballo do presente.

Perdoa, pero non entendo a qué te refieres cando falas de cartos da Xunta ...u cando falas de accesos destruidos... poderías precisar un pouco máis.
Un saúdo e gracias por participar.

12:31 PM
Anonymous said...
E curioso que os promotores dista iniciativa no vivan habitualmente no Castro. Gracias por preocuparvos dos "probiños" que sufrimos todo o ano o acoso dos coches dos "toristas" na praza do prado. Felices Festas dos Remedios para todos.

1:06 AM
Bautista Sotelo said...
Sorprendeme que a alguén lle moleste que nos puxéramos en movemento. Entrar en quén é máis do Castro ou menos do Castro, non me paréce interesante para iste debate. Eu non menospreciaría as 200 firmas presentadas no Concello. Como xa dixemos, soio nos move o noso interés polo pobo. A praza é por igual do que vive en Vilanova, nas Carballeiras no Toural, do que tivo que emigrar e volta, ou do que ten alí unha industria. Sería interesante para o debate que expoñas os teus argumentos. Seguramente hai puntos que se nos escapan.

8:26 AM
Anonymous said...
non entendo qué queres transmitir con ise comentario, tal vez ti seas un probiño/a que non ten mais ambición que quedar como está, non creo que representes a moitos, soio hay que leer a maioria das entradas diste foro

9:03 PM
Bautista Sotelo said...
Hoxe fixose unha nota de prensa co resultado desta iniciativa e enviouse ós medios de Galicia. Esperemos que nos fagan un pouco de caso e esta iniciativa sexa visible noutros medios de comunicación.

12:19 AM
Bautista Sotelo said...
Parece que o tinglado dos coches electricos e todo o que o acompaña aporta as festas perto de 3000 euros e por esta cantidad sacrificase gran parte do espacio central do pobo. Dende o meu punto de vista iste tinglado empobrece as festas dos Remedios e axuda na decisión de non asitir iste ano, logo da mala experiencia do ano pasado.

8:39 AM
Marta said...
A verdade é que tes razón Bautista. Os coches eléctricos impiden disfrutar dun parte importante da praza e a contaminación acústica é insoportable. Eu tamén penso que o pobo está en mans de xente con muy pouca sensibilidade.

10:23 AM
Anonymous said...
É posible que un dia cheguemos o Castro e donde en algun día estivo unha gasolinera do Frade,ata o final da carretera de Trives, pareza que se entra en Comala. Un pobo de almas en pena.

2:12 PM
Bautista Sotelo said...
Si se aplicara a lóxica inmobilista que reacciona contra a nosa iniciativa, no caso da gasolineira do Frade que había onde aparcan, actualmente, os taxis, habería que facerse a seguinte pregunta; Porqué non se mantivo eí a gasolineira, con entradas e saídas, se total ise espacio para algunha xente é un aparcadoiro. Estaría ben saber o que dixo a xente no seu día. Ter que ir o final do pobo pra encher o depósito. Ises iluminados.

5:40 PM
Anonymous said...
pensando en otras fiestas de otros pueblos, en los últimos diez años se han retirado las ferias (coches de choques etc.) del casco urbano y han habilitado algún descampado para evitar ese problema del ruido. Creo que esta es otra propuesta que debemos hacer. Es una pena que nadie deje de ir a los Remedios por las bocinas de los feriantes.

8:14 PM

77 comentarios:

Bautista Sotelo dijo...

Amigos de Caldelas xa ten un blog onde iremos dando conta de todas as novas que teñan interés para asociación. Pero, o máis importante é a participación de todos.

Rodesio dijo...

Gracias Bautista por crear un lugar para o intercambio de ideas e o debate, que falta nos fai, para loitar por ista Comarca. Dende lonxe tamben se traballa por caldelas, pois se leva no corazón. Dende aquí, desde O Miradoiro do Toural sumamonos gustosos a ista iniciativa.
Hoxe e un dia de luto para esta Vila e Comarca, pois foi o enterro de Maria das Neves Filgueira, mais coñecida como "Macuca", que, deixando de lado as controversias, foi una muller que amou a esta terra e finou nun dia moi especial para todos. Descanse en paz. No seu funeral non estaba ninguen distes politicos locales que tanto lles gusta figurar noutras ocasions.
Esperamos que Dende "o Prado" comenze a xurdir xente e iniciativas para o ben de Caldelas.
Un saudo a todos.

Bautista Sotelo dijo...

Hola Rodesio, entereime hoxe do pasamento da Macuca e é sen dubeda unha triste nova. Sempre quixo parecerse a Rosalía e iso implica certa grandeza. Gracias por sumarte a esta iniciativa. Intentei enlazar co teu blog e non foi posible.

Anónimo dijo...

Noraboa por O Prado e por as vosas iniciativas. Onte vimos en La Región o voso proxecto. En Viana do Bolo andamos ca mesma teima e temos os mesmos problemas cos comerciantes que teñen os seus negocios perto da praza. Tratase de comerciantes moi pouco competitivos, moi temerosos de que o fraxil equilibrio que manteñen se veña a baixo.

Anónimo dijo...

Hai sensibidades diferentes. No habeis tenido en cuenta que a lo largo del ano no hai nadie en la plaza y para los que vivimos aquí un poco de ruido sirve de animación. Coches, luces, música, ruido, vida...sitios sin ruido, silenciosos, los podeis encontrar en la sierra, allí cerca de los lobos.

Anónimo dijo...

Si te comera o lobo Josefina, pero de que burato saes tí. Queres ruido e luceciñas de cores. Joder cas sensibidades dos de Caldelas.

Anónimo dijo...

Sabes que te digo Mario, que si quieres tranquilidad vete con los de Carballeiras y vigila que no te coma el lobo.

Anónimo dijo...

Carallo co dejeneur. Está animado. Tamén penso Josefina, mellor que te coma o lobo.

Anónimo dijo...

Perdinme Xosefina de mi alma, bendita sexas tí entre todos os coches e postos de feira. Quen son os das Carballeiras.

Anónimo dijo...

Que os como a vosotros que os molesta la civilización.

Anónimo dijo...

Perdón, quise decir, que os coma el lobo a vosotros.

Anónimo dijo...

En las Carballeiras viven unos chicos alternativos que les gusta vivir entre los lobos y no vienen con propuestas de sacar los coches y dejarnos sin vidilla.

Anónimo dijo...

Xoxefiniña deberías facer que che miren a neurona. És unha tipa ven rariña. Son de Viana do Bolo, por eso non sabía o que eran as Carballeiras.

Anónimo dijo...

Josefina porqué non te vas onda un nudo de estradas, onde tamén pasen trens e si é posible avións, non moi altos, ben seguro que terás unha orxía co espéctaculo. Coincido con Mario que eres un bicho ben raro.

Anónimo dijo...

No tengo derecho a opinar libremente. No es este un espacio libre. Para mi un espacio tiene calidad si tiene vidilla.

Anónimo dijo...

Libre sí, pero tí es unha ameaza para sociedade.

Anónimo dijo...

Con tanta leria case se me vota fora o leite. Josefina eres un encanto. Non poderiamos concertar unha cita e discutir esto frente a frente.

Anónimo dijo...

Josefina debe ser un bicho raro pero merece respeto igual que calquera opinión.

Anónimo dijo...

Ahí os dejo, tengo que preparar a los niños. No me pierdo la misa de hoy aunque peatonalicen Tronceda.
Ir a escuchar la banda y que se os relajen los miolos.

Anónimo dijo...

hay que escuchar a los que opinan diferente y respetar todas las opiniones, así tb podrá haber un debate con más vidilla...

en cuanto a lo de la vidilla de la plaza, quitar los coches no implica que la plaza se muera, todo lo contrario, en vez de coches podría haber gente, terrazas con más capacidad, juegos para niños,etc. las luces no creo que molesten a nadie, ni la música de la fiesta...
Felices fietas!!

Anónimo dijo...

non deixemos que comentarios pouco afortunados deriven en enfrentamentos sin sentido que nos aparten do obxetivo real
penso que josefina merece respeito inda que non pense como ela, o mesmo respeito que merecemos nos e os das carballeiras
josefina ¿por que pensas que a vila non ten vida sin non ten ruido? ¿paráchete a pensar na opinión dos que viven a uns metros do ruido da praza?
e tamen, ¿por qué o pobo non pode ter vida o resto do ano?
se nos paramos a pensar un pouco parece que a única etapa de vida no castro e cando chega o verán, ca chegada dos que viven fora, isto non ten por qué ser así
¿por que non pensar que unha serie de actuacións na vila, empezando por o aspecto urbanístico, consigan crear un espazo agradabel para os que eiqui viven e os que veñen de fora?
¿por que pensar que son obxectivos ambiciosos e por tanto inalcanzabeis?
o castro ten moitos atractivos, non está mal comunicado coa capital, é o centro d'unha comarca ampla, e fermosa, ten un casco histórico pouco frecuente, mais non está valorado, xa que os nosos gobernantes non ven iste potencial, e en vez de poñer en marcha actuacions que melloren o entorno e que fagan a vila mais atractiva prefiren deixar as cousas como estan e non perxudicar os que van en coche a tomar o café dende trascastro
pero ollo, non se trata de botar a culpa os rexidores municipais (hay quen pensa que esta iniciativa é una ofensiva contra o alcalde)non é iso, a culpa é de todos, dos que vemos como as cousas non cambian e non dicimos nada, dos que deixan pasar a oportunidade de facer cousas, dos que preferen calar e non opinar por si lles perxudica no futuro, dos que se botan atrás por medo cando outros lles leen a cartilla ...
é certo que resulta decepcionante ver a reacción do alcalde, pero tal vez hay que convencelo a él como a outros de que esto pode ser bon pra vila
eu quero ilusionarme con que esto sirva para prender una mecha, e que animando ó debate cheguemos a conseguir que sexa toda a xente da vila a que presione o concello para traballar a favor de todos, que para iso os puxemos ahí, traballar a favor da vila, inda que iso supoña o enfrentamento con algúns que poidan dubidar do resultado, o que fai falla é convencemento e valentía, por iso convén que lles chegue tamén algo de ánimo, e que eles entendan que teñen por diante a oportunidade de aproveitar ista ocasión pra cambiar algunhas cousas

Anónimo dijo...

Non pensastes que ó mellor hai xente que prefire non por marcha obxetivos que melloren as cousas. Imaxinade unha praza sen coches. Tranquila. Sen ruidos. Sen contaminaciós acústicas. E cousa empeza a gustarlle a moita xente e comenzan a vir e, lodo de vir un día, veñen máis e logo mercan unha casiña e si logo ven demasiada xente...? Noutros sitios xa pasaou esto e logo veulle moita xente. A veces o éxito pode non ser a mellor solución.

Anónimo dijo...

Os teus pais tiñan unha tenda. Imaxina que agora non puderan vir a mercar por non poder aparcar. Seguro que si che peligra o peto non pensarias igual.

Bautista Sotelo dijo...

Ten razón Armesto. Poder ocurrir que algunha xente lle preocupe a posibilidade de éxito. Sabedes, hai xente en Allariz que non está dacordo en que agora lle veña tanta xente. Dín... nin que fora lugar do santo grial.

Anónimo dijo...

Agora xa ven moita xente en autobús e é discutible que esa xente xere riqueza na vila. Hai algún informe. Neste pobo hai alguén que pense. Penso que o único que aumenta é o contido das alcantarillas.

Bautista Sotelo dijo...

Pasaste un chisco Xurxo. Algúns mercan bicas, tomán algo nos bares. Os dos bares mercan bicas. Os das bicas mercan ovos, mantequilla, sucre, leña, combustible para o forno, caixas de embalaxe, dan postos de traballo. É unha pequena industria nada despreciable.

Anónimo dijo...

Gustaríame ver algún estudo sobre a importancia desta industria. Igual habería moitas sorpresas. Os ovos non se mercan no castro... a manteca tampouco e os empregados...qué empregados...

Anónimo dijo...

,as veces parece que falemos en lingoas distintas, unha cousa e ordear o trafico e peatonalizar zonas de interés e outra e poñer barreiras ou murallas
non coñezo ninguha zona peatonalizada na que desapareceran os negocios, mais ben paréceme que os comerciantes, que inicialmente non eran partidarios, finalmente son os mais satisfeitos. Iste e un feito probado.
Doutra banda, paréceme mal ise comentario sobre o interés do peto, así que por non vivir no castro ¿non teño direito a opinar? ¿que carta de dereitos di que ó salir da vila perdes o direito a querer a túa terra e preocuparte por ela?
ista parte da discusión e estéril e non axuda, deberías creer que o que nos impulsa son as ganas de que as cousas milloren ¿por qué non falas das propostas e non das túas propias interpretacións?
por certo non podo creer que alguén diga que o millor e que nos quedemos así que estamos mais tranquilos

Anónimo dijo...

parece ser que é bastante común a idea de que isto vay contra ó concello e por tanto a favor da oposición
é certo?
falade claro

Bautista Sotelo dijo...

Logo de ler os contidos que se van xerando en O Prado, por parte de Amigos de Caldelas, gustaríame saber que pensas tí. Hai certa simpleza e intencionalidade na túa pregunta, no senso de establecer posicións entorno ó branco ou o negro.

Anónimo dijo...

non digo nada novo, xa que no manifesto decíamos claramente que non hay intencionalidade política na nosa iniciativa
esto non vai en contra de naide, quere ir a favor de todos
outra cousa e que non aforremos críticas para as actitudes inmobilistas, criticas que por suposto poden (e deben)ser contestadas
a min gustaríame mais falar das opcións para levar ista idea a cabo ou as razons para non facelo, sen contaminar o debate con posturas de enfrentamento persoal

Bautista Sotelo dijo...

resposta o/a que lle jode que nós movamos…

Entre o Tai-chi e a contaminación acústica que se produce na Praza do Prado hai un espacio de posibilidades no medio. Non explicas porqué “hai que joderse…”. Agachaste baixo un seudónimo e fas un pouco de demagoxia. As túas opinións e a túa sensibilidade, ainda que tí, non respetas as dos demáis, interesan ó debate e agradecemosche a túa participación.

A min tal como están as cosas verasme moi pouco nas terrazas pese a pasar gran parte do verán na vila. É máis non estiven nas festas iste ano porque o ano pasado non me sentin agusto e doeme decilo. Prefiro o tempo das vendimas e o tempo dos chouparros, si poido acercarme ó Castro.

Ninguén pediu que retiren os coches de choque. Hai que ter en conta a sensibilidade dos tip@s rariños como tí, que desfrutan esmoucandose. Eu, e outra xente pensamos que a Praza non é o lugar máis apropiado para esta instalación de dimensións tan grandes. Esta idea, xa fixo noutros anos, que se levarán os coches de choque ó murallón. Como baixou a rendabilidade do empresario, que promove iste negocio, protestou e impuxo as súas necesidades frente ás dos caldelaos.

O tema de organiza-las festas non o plantexamos entre os obxetivos da Asociación de Amigos de Caldelas, polo momento, pois non é facil que fose aceptada unha proposta nosa. Non dubido que montar a loxística dunha festa ten a súa problemática, agora ben, tampouco exaxeres…!

A do P.E.R.I

Si ves o meu blog, como espacio de reflexión persoal, verás que loubanzas para miña terra hai moitas pero sen papanatismos. Intento ver as cousas boas e as que non son tan bóas, por hixiene mental. Allariz ten moitos acertos e merece a miña admiración. Non sei que concepto manexas do plan especial de reforma interior… ter un antes que Allariz ou Ourense… antes ou despois que siñifica iso…Ourense, imaxino que no desenrrolo do seu planexamento terá moitos. Dentro do Plan Xeral da vila de Caldelas deberíamos ter varios que trataran as singularidades das diferentes zonas do Castro. A calidade das cousas non depende soio de cartos, neste caso da Xunta.

O da praza, pareceme outra historia…

Test que aclararte. Apoias, si axuda na revitalización… pero non, si soio é para os que queren tomar un café tranquilo…isto, si que é demagoxía, amigo. Si se peatonaliza, gran parte das zonas do prado, como noutros sitios a Praza pasará a ser un espacio moi util para que a xente poida pasear, conversar, comunicarse... É estou bastante convencido, pola observación do que está a pasar noutros sitios, que a actividade comercial de servicios melloraría considerablemente. Si o espacio é tranquilo servirá como reclamo para os de fora (turismo cultural): Como exemplo podese ver o reverso dunha tarxeta comercial de Allariz que explica como, pasado o tempo, o pobo fai seu un proxecto executado con moitos atrancos… “ao chegar a Allariz esquézase do vehículo e descubra o núcleo histórico a pé, a súa saúde agradecerallo e os alaricanos tamén... pero tamén será un reclamo para os da vila e os da comarca como gran espacio de encontro, con calidade, gañado para as persoas. En moitos sitios onde se levaron a cabo peatonalizacións viron como a xente voltou a sair a rúa cas súas sillas, a toma-lo fresco e charlar cos veciños.

O tema da transparencia, outra vez… que moi ben, pero que non é Marbella. Ninguén descontextualizou, plantexouse ca idea de que a información se mova e sirva para todos. Cantos saben no Castro da Area de Rehabilitación integral do casco histórico… O Castro ten unha oportunidade, hoxe, para levar a cabo proxectos. Si son de calidade e respetan o seu patrimonio cultural e natural pode atopar unha vía de futuro que frene a súa decadencia. E a decadencia é un dato obxetivo, con ou sin vaselina. O urbanismo é de vital importancia para conquerir esa vía de futuro. Mellora-lo uso da praza, que se atopa dentro da area de rehabilitación levaría consigo a posibilidade de solicitar cartos para acometer unha rehabilitación deste espacio. Sería unha boa acción para o Castro, dentro de outras moitas que se poden levar a cabo.

Que a rede de augas non funcione, ou a auga saía sucia e un problema sin duda moi importante. Que fai o noso Concello neste asunto…? A todos nos preocupa a crisis que están a padecer os motores tradicionais da economía caldelá pero laiandose non se arreglan as cousas. Nos empezamos por a parte que pensamos que é vital para o futuro, sumaremonos gustosos a poiar outras iniciativas que tí poñas en marcha. Ah.! Eu teño adsl na miña casa do Castro e funciona con máis potencia que en Barcelona, si enchufas o router á rede, o mellor funcionache. Deixa de lamer nas feridas e ponte en marcha.

Non pretendo tocar a autoestima dos Caldelaos que viven ahí, ben o contrario solidarizome co que lle pase a vila e arriscome emocionalmente, baixo a rúa, humildemente, a pedir firmas e loitar por mellora-las cousas ou polo menos intentalo. 200 firmas non son para desprecia-las, nen son para despreciar os de Madrid ou Barna… que mal que ben seguen ligados o seu pobo e invertindo cartos nel.

A optica recomendoche que a cambies tí. A túa desenfoca. Toda a túa argumentación movese entorno o sí pero non. O longo dos comentarios que hai neste blog e no do Prado sobre a peatonalización hai reflexión dabondo sobre o que se quere. Si les, logo de limpar a túa mirada, sin esa distancia de franco tirador que adoitas no teu tono, verás que moita xente fixo reflexión interesantes. Recomendoche que volvas a ler o meu comentario perto da espuma no rio e me expliques de onde sacas a demagoxía malandrín.

Anónimo dijo...

un pobo dinámico, claro que sí, pero non confundamos dinamismo, traballo, actividade cultural,divertimento, etc co barullo non productivo, sen sentido. Quitar os coches (todo tipo de coches) non teñe que significar que no poda haber movemento máis rápido co do tai-chi. Os coches molestan mentres tomamos café e mentres pasexamos,e aos que veñen soamente de vacacións e aos que viven todo o ano no pobo (a excepción dalguns poucos) pero a polémica do café surxe porque as cafeterías creen que isto quitaralles clientes. Craso error. E por suposto que hay cousas máis importantes e máis graves... falemos delas tamén.

Anónimo dijo...

Por partes opino eu tamen:

Alégrome de que por fin alguén que vive todo o ano no Castro expoña o seu punto de vista, para isto se concebiu este espazo, por que das opinions de todos pode salir algo positivo.
Normalmente o resultado final dún proceso diste tipo non se asemella as intencións iniciais, pero polo menos marca unha evolución.
Tamén debo comentar que o tono crítico na túa intervención está de mais, parece que por en marcha unha iniciativa é mais criticabel por que os que o fan non viven no Castro, si viviramos todo o ano seguramente coñeceríamos as iniciativas dos que estades ahí permanentemente, que sin duda son moitas e moi interesantes.

Cuestionar si unha iniciativa se monta por que molestan os coches mentras tomamos café é cando menos pouco respetuoso, penso que nos podes dar algo mais de crédito. As nosas intencións están perfectamente expresadas no manifesto e en moitos comentarios que podes leer de novo niste blog ou no novo blog da asociación: ?o prado?.
Tampouco pretendemos arranxar todolos problemas do Castro, isto e unha iniciativa que nos pareceu interesante.

Datos do informe do ?Inorde? ?Ourense 2010, Plan Estratégico? relativos a comarca de Caldelas (sinto non poder insertar ó enlace, pero non sei tanto de Internet, de todas formas eu encotreino, na rede, logo ti tamén podes).

Densidad de poboación da comarca de Caldelas 16 hab/km2, media provincial 47 hab/km2.
Crecimiento vegetativo de la población negativo (a poboación disminue).
Poboación por edades, hasta 15 anos 8%, entre 15 y 64 anos 53 %, mayores de 65 anos 39%.
Personas activas 1.640, poboación inactiva 2.958 (casi o doble). Do total de población activa, ó 16% está no paro.
Da poboación activa, o 43% ocúpase no sector primario (agricultura, ganadería e sector forestal). Sector servicios 39%, industria 7%, construcción 11%.

Unha das conclusións dispois de leer iste informe e que un dos poucos potenciais do Castro e o sector turístico. Facer mais atractiva Vila parece por tanto un primeiro paso aconsellable.
Todos podemos entender que cando hay unha actividade base que dinamiza a economía tamen outros sectores se benefician deste dinamismo. Non pensemos que o Castro vai ter 50 hoteles que van dar emprego a 100 persoas. Tal vez a forma de conseguir que a economía se active é potenciar os sectores mais prometedores. Isto ten moito que ver ca nosa iniciativa.

Leendo despacio os datos anteriores sacamos conclusions:

39% da poboación por riba dos 65 anos quere decir que unha boa parte da economía do pobo gravita sobor das pensións dos xubilados, non é un síntoma de saúde económica, que a economía dependa dos que xa non traballan.

Menores de 15 anos 8 %, logo non hay moita savia nova pra o futuro.

E do 53% restante ó 16% está no paro.

Ó 43% da poboación activa corresponde ó sector primario. Tendo en conta que iste sector está composto por explotacións familiares, das cales seguramente a maioría non teñen posibilidade de crecemento por a multitude de trabas pra crecer que se encontran, non e de extrañar que iste sector non xenere empregos de calidade que dinamicen a economía. Logo non podemos ter grandes expectativas.
Por certo, non son un gran conocedor diste tema, pero o veto a mobilidade por o brote de brucelose parece mais ben un tema de saúde pública (lendo o teu comentario parece que sexa algo mais).

E ti dirasme, ¿a qué ben todo isto?, pois ben isto e o que hay, guste ou non, é así, ainda que a min paréceme que os datos do informe non están moi actualizados (é posibel que ó dia de hoxe sexan piores).

Isto e o Castro actual, non é o Castro que eu quero, e non soio para vir a descansar no vran. Eu quero un Castro vivo, cunha economía activa, un Castro no que a minha irmá que decidiu vivir aquí, poida ter oportunidades profesionais sen depender de que unha empresa decida prorrogar o seu contrato un mes mais. Un Castro no que os poucos rapaces que nacen poidan ter a oportunidade de acceder a un nivel de estudos básico (algo menos básico que o actual). Un Castro no que os rapaces que rematan unha carreira universitaria poidan plantexarse un futuro profesional?

Sempre me extendo de mais, pero non quero rematar iste comentario sin decir que alegrome de saber que a autoestima dos caldéalo-residentes existe. Eu pensaba que non.
Por certo, non vexo a demagogia no comentario do río, a contaminación dos acuíferos está tipificada como delito ecolóxico, sexa donde sexa e veña de donde veña, e unha granxa non pode verter os seus detritos de forma que cheguen o río. Tal vez perseguir estas actuacións poda parecer ?unha persecución contra os pobres gandeiros? pero o dano que fan con ises vertidos bebémolo todos.
Outra cousa mais, hay moitas formas de organizar unha festa, entre os coches de choque e o tai chi hay un amplo abanico. A min ocúrreseme que pensar como facer unha festa para a xente non é mala ideia, ¿alguén se parou a pensalo? ¿ou organizar unha festa consiste somentes en contratar bandas de música e orquestas espectáculo?
A crítica non e mala, fai que as xentes se movan.

Anónimo dijo...

Por partes opino eu tamen:

Alégrome de que por fin alguén que vive todo o ano no Castro expoña o seu punto de vista, para isto se concebiu este espazo, por que das opinions de todos pode salir algo positivo.
Normalmente o resultado final dún proceso diste tipo non se asemella as intencións iniciais, pero polo menos marca unha evolución.
Tamén debo comentar que o tono crítico na túa intervención está de mais, parece que por en marcha unha iniciativa é mais criticabel por que os que o fan non viven no Castro, si viviramos todo o ano seguramente coñeceríamos as iniciativas dos que estades ahí permanentemente, que sin duda son moitas e moi interesantes.

Cuestionar si unha iniciativa se monta por que molestan os coches mentras tomamos café é cando menos pouco respetuoso, penso que nos podes dar algo mais de crédito. As nosas intencións están perfectamente expresadas no manifesto e en moitos comentarios que podes leer de novo niste blog ou no novo blog da asociación: ?o prado?.
Tampouco pretendemos arranxar todolos problemas do Castro, isto e unha iniciativa que nos pareceu interesante.

Datos do informe do ?Inorde? ?Ourense 2010, Plan Estratégico? relativos a comarca de Caldelas (sinto non poder insertar ó enlace, pero non sei tanto de Internet, de todas formas eu encotreino, na rede, logo ti tamén podes).

Densidad de poboación da comarca de Caldelas 16 hab/km2, media provincial 47 hab/km2.
Crecimiento vegetativo de la población negativo (a poboación disminue).
Poboación por edades, hasta 15 anos 8%, entre 15 y 64 anos 53 %, mayores de 65 anos 39%.
Personas activas 1.640, poboación inactiva 2.958 (casi o doble). Do total de población activa, ó 16% está no paro.
Da poboación activa, o 43% ocúpase no sector primario (agricultura, ganadería e sector forestal). Sector servicios 39%, industria 7%, construcción 11%.

Unha das conclusións dispois de leer iste informe e que un dos poucos potenciais do Castro e o sector turístico. Facer mais atractiva Vila parece por tanto un primeiro paso aconsellable.
Todos podemos entender que cando hay unha actividade base que dinamiza a economía tamen outros sectores se benefician deste dinamismo. Non pensemos que o Castro vai ter 50 hoteles que van dar emprego a 100 persoas. Tal vez a forma de conseguir que a economía se active é potenciar os sectores mais prometedores. Isto ten moito que ver ca nosa iniciativa.

Leendo despacio os datos anteriores sacamos conclusions:

39% da poboación por riba dos 65 anos quere decir que unha boa parte da economía do pobo gravita sobor das pensións dos xubilados, non é un síntoma de saúde económica, que a economía dependa dos que xa non traballan.

Menores de 15 anos 8 %, logo non hay moita savia nova pra o futuro.

E do 53% restante ó 16% está no paro.

Ó 43% da poboación activa corresponde ó sector primario. Tendo en conta que iste sector está composto por explotacións familiares, das cales seguramente a maioría non teñen posibilidade de crecemento por a multitude de trabas pra crecer que se encontran, non e de extrañar que iste sector non xenere empregos de calidade que dinamicen a economía. Logo non podemos ter grandes expectativas.
Por certo, non son un gran conocedor diste tema, pero o veto a mobilidade por o brote de brucelose parece mais ben un tema de saúde pública (lendo o teu comentario parece que sexa algo mais).

E ti dirasme, ¿a qué ben todo isto?, pois ben isto e o que hay, guste ou non, é así, ainda que a min paréceme que os datos do informe non están moi actualizados (é posibel que ó dia de hoxe sexan piores).

Isto e o Castro actual, non é o Castro que eu quero, e non soio para vir a descansar no vran. Eu quero un Castro vivo, cunha economía activa, un Castro no que a minha irmá que decidiu vivir aquí, poida ter oportunidades profesionais sen depender de que unha empresa decida prorrogar o seu contrato un mes mais. Un Castro no que os poucos rapaces que nacen poidan ter a oportunidade de acceder a un nivel de estudos básico (algo menos básico que o actual). Un Castro no que os rapaces que rematan unha carreira universitaria poidan plantexarse un futuro profesional?

Sempre me extendo de mais, pero non quero rematar iste comentario sin decir que alegrome de saber que a autoestima dos caldéalo-residentes existe. Eu pensaba que non.
Por certo, non vexo a demagogia no comentario do río, a contaminación dos acuíferos está tipificada como delito ecolóxico, sexa donde sexa e veña de donde veña, e unha granxa non pode verter os seus detritos de forma que cheguen o río. Tal vez perseguir estas actuacións poda parecer ?unha persecución contra os pobres gandeiros? pero o dano que fan con ises vertidos bebémolo todos.
Outra cousa mais, hay moitas formas de organizar unha festa, entre os coches de choque e o tai chi hay un amplo abanico. A min ocúrreseme que pensar como facer unha festa para a xente non é mala ideia, ¿alguén se parou a pensalo? ¿ou organizar unha festa consiste somentes en contratar bandas de música e orquestas espectáculo?
A crítica non e mala, fai que as xentes se movan.

Anónimo dijo...

un pobo dinámico, claro que sí, pero non confundamos dinamismo, traballo, actividade cultural,divertimento, etc co barullo non productivo, sen sentido. Quitar os coches (todo tipo de coches) non teñe que significar que no poda haber movemento máis rápido co do tai-chi. Os coches molestan mentres tomamos café e mentres pasexamos,e aos que veñen soamente de vacacións e aos que viven todo o ano no pobo (a excepción dalguns poucos) pero a polémica do café surxe porque as cafeterías creen que isto quitaralles clientes. Craso error. E por suposto que hay cousas máis importantes e máis graves... falemos delas tamén.

Anónimo dijo...

Espertando do mal da altura

Voltando o fío do que dí Bautista sobre un comentario anónimo e no que penso que acerta de pleno. Certo o anónimo sempre argumenta que sí pero non. Ten relación co Concello. Sintese molesto por a iniciativa dos Amigos de Caldelas. Non lle gusta a tranquilidade, quere movemento, pero non se é iniciativa de outros, que toman café. Está pola transparencia pero asuvía. Apoiaría o parque infantil pero si houbera máis nenos e as solteiras poideran ter fillos. Preocupanlle os cortes da auga, a conexión a Internet e o brote da brucelose. Reprochalle ó debate que hai neste blog (xente de Madrid ou Barna, uns 200 asinates) que ataquen a autoestima dos caldelaos e lles den polo cú e, inda encima sen vaselina. Finalmente molestalle que no blog do Bautista se denuncie un posible delito ecóloxico.

Anónimo dijo...

can de hortelan, nin fago nin deixo facer
por qué non se discute do tema fundamental en vez de criticar a oportunidade e a personalidade dos que din algo?
¿e que o que din os amigos de caldelas non é certo?¿non sería bon para o Castro o que propoñen?
¿como queda a autoestima dos que viven no castro cando ven a situación do seu pobo?
¿ou non o ven?

Anónimo dijo...

Parece que houbo animación. Maravillosa intervención do que non se imaxina unha festa dos Remedios sen coches de choque. O que daría por chocarme con un tipo como ese. Ahí está a esencia da festa e vós queredeslle meter man os coches do cativiño. Molestanvós ata estes pobres cochiños. Terroristas do maquinismo.

Anónimo dijo...

o ter varias posibilidades de entrada niste foro, os comentarios quedan desordenados e non se pode seguir as intervencións de forma ordenada, copio a continuación un comentario que atopei no outro blog
penso que deberíamos intentar facer os comentarios no blog o prado, para levar un orden coherente que permita leer as intervencions e as réplicas de forma intelixible

Anónimo dijo...

Iste e o comentario que atopei

Ahora que "los vientos están a favor",como tu dices en cuanto al gobierno de la Xunta,que hacen.subierse el sueldo los dos politicos de turno?,tener las peores fiestas que se recuerdan? seguimos pensando en que podremos hacer algo?como comparais con otras villas esta nuestra ? en que se parecen ? y menos con Pontevedra o Coruña....

Anónimo dijo...

Vosotros preocupados por atacar los coches que representan el progreso y la posibilidad de los que tenemos un buen coche podamos lucirlo como antes se lucian los caballos a la entrada de la taberna. QUE HAY DE MALO EN ESO. No entro con el coche hasta la barra porque no me dejan.
Si quereis participar en una buena iniciativa ayudarle al cura a pagar los bancos nuevos de la iglesia y relajaros con un poco de espiritualidad.

Anónimo dijo...

a nosa vila, por ser mais pequena non desmerece das outras mencionadas
si se mencionan outros exemplos non é para comparar, senon para ilustrar e demostrar que se poden facer cousas
o gran mérito é dos pioneros, non dos que imitan, nós niste caso, aspiramos a imitar actuacións que resultaron moi positivas
a predisposición da Xunta para favorecer iniciativas como a proposta e patente e o concello está enterado
mais a xunta non vai a vir a resolver as nosas historias, hay que arrancar eiqui propostas serias que se podan apoiar dende Santiago
nos pensamos que se poden facer moitas cousas, non somentes algo, por isto queremos empuxar, os concellos móvense se os votantes reclaman movemento
hay quen prefere pensar que como nunca se fai nada non paga a pena intentalo, é penosa esa actitude, é un síntoma mais da decadencia

Anónimo dijo...

vou copiar dous comentarios que deron pé as respostas do Bautista e miñas, istes comentarios fixeronse no blog "mais alá do transformador"

Anónimo dijo...

istes son os comentarios copiados

Por Partes:
-A peonalización do Cima da Vila paréceme boa idea. Tamén mo parece que se prohibise aparcar, e non todo vai ser culpa do concello, hai que apelar ó civismo dos veciños.
O da praza, paréceme outra historia. Vivo aquí os 365 días do ano, e a maioría deles o que voto de menos non é a tranquilidade, senón que este pobo teña máis movemento. Se isto serve para que o pobo se revitalice apoiareino, pero non mentres se pida (como fan algúns) porqué molesta mentres tomamos un café.
-O da transparencia urbanística é moi positivo, relativizando que Castro Caldelas tampouco é Marbella, nin as Rías Baixas (por sorte).
-O parque infantil paréceme ben... e que no pobo houbese máis nenos tamén (e isto non é para botarlle a culpa a ninguén, nin os do blog, nin o concello, nin as solteiras do pobo).

Gustaríame engadir outras tres cousas:
-Creo que hai cousas moito máis importantes, non por iso hai que deixar de pedir estas; pero como vivo aquí todo o ano moléstanme máis os continuos cortes de auga, que estes días van empezar a subsanar, que as conexións a internet non funcionen como deberían, a pesares da marabillosa conexión gratuíta do castelo, ... ou que os gandeiros da zona non lle levanten o veto a mobilidade polo brote de brucelose.
-As veces hai que ter moito coidado coas críticas, non por inxustas ou innecesarias, senón porqué a autoestima dos caldelaos que vivimos aquí todo o ano, sufre un efecto rebote cada vez que veñen os de Madrid, Barna, ... criticando a diestro e siniestro. Un pouco de vaselina non viña mal...
-Outra cousa que me gustaría dicir, é que toda esta xente que pon moitos esforzos en solucionar os problemas de Caldelas, e que ten moito dereito a opinar, que faga un pouco de reflexión, e que se pregunten que Castro queren, un no que vir a descansar do duro traballo que acumulan durante o ano, ou un no que a xente poida traballar, do turismo ou doutra cousa, se cambias a óptica comezarás a ver moitas cousas que non vías.

Ah! Que se me esquecía ... Creo que é un pouco demagóxico comparar o verquido que hai no río, entre o muíño do Laberco e das Queixalás, co do Úmia;


15-09-06

1:31 AM
Anonymous said...
Unha cousa que poderíades facer, e así matabades dous paxaros dun tiro é facer unha comisión de festas para o ano e recuperabades unha tradición, mentres vos dabades conta do difícil que ten que ser organizar unha festas, ... pero claro iso dende unha terraza un non o percibe... e que claro con tanta sensibilidade... hai que joderse co misticismo da xente... e o Bautista di que por 3.000?, ... pois eu son dos que quere que haxa coches de choque, ou que pretendedes que nos poñamos a facer tai-chi na verbena do día oito

Anónimo dijo...

Como no podía ser de otra manera. Un pueblo con una calle que se llama olvido tenía que hacer gala a su nombre. Muy literario pero que en el Castro es sinónimo de el olvido general que padece el pueblo. El estado de las plazas, las fuentes, las calles, los suministros, la eliminación de residuos, cloacas ilegales, vertidos en los rios, construcciones horrorosas, nulo control de patrimonio en el casco histórico, cableado eléctrico ensuciando todo el patrimonio medieval, concentración de antenas de telefonía a escasos metros del pueblo, actividad cultural casi inexistente...con vaselina por favor, que a lo mejor despierta los caldelaos y se dan cuenta del olvido en el que se encuentran sumidos. Con vaselina, por favor, que nadie se mire al espejo y se de cuenta de la realidad de las cosas. Vayamonos de vinos a adormecernos un poco...

Anónimo dijo...

Hay que intentar mirar lo positivo del mensaje. En realidad,apoya la iniciativa y pide que se lleven a cabo otras.Está siendo crítico... no con la peatonalización sino con el pueblo, piensa quizás que lo único que preocupa a algunos es el café y la copa mientras hay muchas otras cosas que van mal. Es crítico con su entorno y no valora lo que tiene como les pasa a muchos gallegos. El rio es un riucho que más da si lleva mierda, niños hay 4 para que vamos a hacer un parque, etc. Quiere, claro que quiere que el pueblo prospere pero no tiene confianza ni en los que les rodean ni en los recursos que tenemos y no aprovechamos. Lo raro es que no acabara marchándose como han hecho otros porque en su pueblo no había trabajo. Para salir adelante (persona o colectivo) debe haber autoestima y ese es el problema, con la excusa de que lo de fuera siempre ha sido mejor para que nos vamos a esforzar... Si uno no cree en sus posibilidades solo te queda buscar un entretenimiento para pasar el tiempo... Más orgullo leches que no sirve de nada criticar a los que viven en Madrid o Bcn y vienen en verano con sus hijos para intentar que sus raices no se pierdan. Deberíamos hasta sentir orgullo... prefieren (algunos) venir aquí que ir a la playa.

Anónimo dijo...

Despois de entrar no novo blog e facer meus todos e cada un dos puntos do manifesto fundacional e apreciar a beleza da foto do luns día once paso a ler os comentarios do debate destes días e síntome moi , moi esperanzada ¡por fin hai vida!
Deixando a un lado comentarios do tipo de lucir o coche ,xa sabemos que "o que natura non da Salamanca non procura", penso que unha voz desidente ata pode resultar constructivo.Obriga a medir , temprar e reconsiderar as propias ideas.E certo que a maioría opinamos o contrario pero quero pensar que igual ca nós quere o mellor para o pobo,só que non capta ben a mensaxe e confunde progreso e modernidade con barullo, desorden e desidia.Sen mencionar Allariz , para non ser reiterativos, é evidente que o noso é unha maravilla de pobo dende o punto de vista xeográfico, histórico, gastronómico ...que para si quixeran moitos.Eso si compre revitalizalo , conservar o bon e solucionar os problemas que hai tempo veñen xurdindo e para iso compre un goberno eficaz ( no importa a cor ) unha oposición no seu sitio (¿ por certo hai ? e colaboración veciñal e aquí entran os veciños de nacemento , os de adopción, que vivan no pobo ou fora del tanto ten porque neste barco imos todos.
Agora que si confundimos as churras coas merinas ,recurrimos as descalificacións persoais ( propias dos que carecen de argumentos) cando alguén propón un ha idea que non coincide coa nosa, ou seguimos laiándonos sen máis pouco imos adiantar.
E unha cousiña ,verter lixo na auga ademais de delito ecolóxico é tercer mundista e unha porcallada, sexa no Umia ou no regato máis insignificante.

Bautista Sotelo dijo...

Gracias Alpha polo teu apoio. A oposición polo que se ve non quixo particiar, polo momento, no noso debate. Tono, cabeza da oposición, non creo que esquive o debate. Máis ben, estará valorando cal é sentimento da mayoría do pobo. Iste espacio está aberto a todos. Gustaríanos que se manifestaran e comentaran que opinan das nosas propostas. En todo caso non creo que o seu silencio se poida interpretar no sentido positivo. No caso do Bloque, non temos a máis remota idea, agora ben na maioría dos concellos onde gobernaron ou gobernan puxeronse en marcha iniciativas similares.

Anónimo dijo...

Felicidades Bautista por este blog. Me quiero añadir a todas estas voces disconformes con las aberraciones que se vienen produciendo en estos últimos años en esta/nuestra pequeña villa. Ví este verano que habian hecho una especie de parque en la carretera que va a Orense a mano derecha. Al preguntarme para que servía pensé que era para dar una utilidad a unas escaleras que iban a ninguna parte y que por fín llegan a ninguna parte. Tambien ví en las fiestas de "Os Remedios" la desafortunada instalación de los "autos de choque" hipotecando la práctica totalidad del centro de la villa... Apruebo la idea de la peatonalización del casco histórico como dinamizador de la economía de esta/nuesta villa.

Bautista Sotelo dijo...

Gracias Toxo polo teu apoio e por participar.

Anónimo dijo...

Ola a tod@s:

Por alusións, despois de seguir con interés os comentarios que están aparecendo, e tras unha prudente vixilia, decido, co voso permiso, incorporarme o debate.

Como cuestión previa fago unha felicitación e unha declaración.

A primeira, para o titular diste espazo que é quen de poñer a disposición do "Mundo" cousas de seu.
A segunda, a declaración de recoñecemento da función que o blog está a facer como foro de intercambio de opinions sobre un referente: castrocaldelas.

Vaia por diante o meu respecto a todas as opinións e comentarios. Tedes que perdoarme a miña impericia nestas tecnoloxías, coa vosa axuda mellorarei.

Eu estarei identificado (como voceiro da oposición) e invito a facer o mesmo ao resto, por aquelo da transparencia.

Entrando en fariña, teño que dicir que desde fai un mes ando contento. A apertura do blog ao debate e ver o contido foi como unha inxección de ánimo. Aí van dúas razóns:

1) Pola capacidade de iniciativa que existe en castrocaldelas e o apoio popular.
2) Pola sintonía das propostas con noso programa político (para as eleccións de 2003).

Da primeira salientar o efecto "Aguillón" para unhos, e balsámico para outros.

Da segunda, para poder debater con coñecemento de causa, pido autorización para poñer o dispor dos participantes do blog o contido do programa político que presentamos a os veciños de castrocaldelas no ano 2003.

E diredes: -Non sería moi alá as vistas do resultado electoral!!!
psoe 7 pp 2 bloque 0

Unha Malleira¡¡¡.

Certo. Mais.... Ulo o programa do psoe?, Ulo o do bloque?..........

Alpha pregúntase se hai oposición, e eu pregúnteme:
O alcalde Osorio e o psoe de castrocaldelas presentaron a debate un proxecto global e integral para o noso concello?

A Alpha dígolle que a oposición ten programa e está no sitio que o pobo decidiu: 2 Concelleiros.

Polo tanto non temos posibilidade de forzar plenos extraordinarios, nen pedir informes ao secretario. Sómente velos ver os expedientes e facer preguntas, rogos e mocións. E abofé que temos feito centos delas. Coas respostas teriades para rir un bo rato.

E diredes..... Acudir a prensa!!! Dacordo, xa o temos feito.
Resultado: Non se garante un coñecemento xeneralizado e o que peor, as redaccións reelaboran as notas que se lle fan chegar co que as veces a noticia prexudica a o mensaxeiro.

Por certo quero que saibades que a revista "Ribeira" ten un comportamento sectario por esquecer a nosa representación. Tamén o fixo coa asociación das mulleres rurais de "CASTRO CALDELAS"

O NOSO REFERENTE PROGRAMÁTICO É:

"O TEU FUTURO É O NOSO COMPROMISO"

e coa axuda do “POBO” SEGUIRÁ SENDO......!!!!!

ESTOU DISPOSTO AO DEBATE.
Saúdos Toño.

voceiro p.p. dijo...

Sinto moito que a mensaxe saira anónimo.

Anónimo dijo...

me parece estupendo que los politicos entren en estas conversaciones,animo nos encata saber cosas,gracias Toño,estaba esperando tus comentarios sin desperdicio.Espero que los demas hagan lo mismo.Desde a Coruña

Anónimo dijo...

Boas a tod@s.
Despois de leer detidamente todos os comentarios comento que eu son un de isos mal chamados
"Veraneantes"... cousa que dende logo cabreame moitísimo.
Alguns de nos levamos anos (moi a noso pesar) vivindo fora Do Castro. E porque? pois porque desgraciadamente temos que comer, e hoxe por hoxe non vexo posibilidades de poder gañarme a vida e o pan na nosa vila, xa que non hai traballo por ningures.
O Alcalde Osorio parece que soamente lle interesamos os emigrantes (Forzados) cando se trata de vendernos o voto. Pero hasta aquí chegamos. Puxenme a pensar e cheguei a unha conclusión.
O Osorio leva moitos anos na alcaldía e que fixo polo Pobo??
NADA. Ademais de minuspreciar a os emigrantes que son os que durante moitos anos trouxemos un peso o pobo e tiramos por el.
Parece ser que o noso querido alcalde preocupalle mais o perpetuarse no poder per secula seculorum que loitar polos intereses do pobo. E claro cando todo-los esforzos van nise camiño, non quedan folgos para TRABALLAR. positivamente polo pobo e buscar solucions os problemas.
Dende logo penso que vai sendo tempo de cambiar os aires da Alcaldía e darlle una nova oportunidade a xente que parece ser ten ganas de TRABALLAR por todos, e non de traballar para o seus PETOS.
Saudos desde Barcelona.

Anónimo dijo...

Por certo, dixeronme que iste ano o Osorio e mais a Inés duplicáronse o Soldo a conta do Concello (E decir de todos NOS). Xa me diredes o moito que creedes que o merecen en vistas do moito que hemos progresado nos últimos anos. O que está claro es que eles si progresan a nosa conta......
Vergonzoso¡¡¡¡¡
saudos

Anónimo dijo...

siguiendo con el tema de la peatonalización del prado y casco histórico:¿porqué el bar grilo se protege con una propaganda para que no le aparquen los coches delante de la puerta ,¿paga algún impuesto para reservar este aparcamiento,ó es que tiene algún privilegio que no tiene el banesto ,o el rubio???.

Anónimo dijo...

Algún bar do Castro paga pola terraza que pon no verán? Si a resposta e SI, canto paga?. Por certo vexo algúns comentarios mais ou menos despectivos do Osorio. Tan malo é?. Si a xente que opina tan mal del fose maioria, tal vez non sacase 7 concelleiros de 9 posibles. Si saca 7 tal vez será porque a xente non o ve todo tan desastroso. Eu a verdade, o caos urbanístico non o vexo por ningures. Fai 4 anos que non vou polo Castro, tanto se construiu nese tempo. Cantos edificios novos hai?. E verdade que o Bautista dixo no Grilo que iba a acabar co Osorio? Será certo? Por último, ridiculizar a un político, de cuando en cuando pode tamen ridiculizar os seus votantes. Desde logo, dicide o que vos pete, pero un pouco de respeto para as que si votamos na vila ainda que sea por correo.

Bautista Sotelo dijo...

Paula, tes ganas de amolar e de xerar conflictos inexistentes. Eu non fixen nengún comentario tan vulgar e tan simple. Non vou pola vida acabando con ninguén. Os meus comentarios e as ideas que teño sobre o Osorio e a formación política que representa está en "O prado" e en "Máis alá do transformador". Loito por facer algo que considero positivo polo meu pobo, por unha cuestión de compromiso e de vergoña que me fan moverme e xa que logo exporme as críticas. Soio me movo no mundo das ideas.

Anónimo dijo...

Anda como Platón, en serio Bautista, extrañame moito que alguén se poña a picar a uns con outros por sacar os coches da plaza. Non será sólo unha escusa para algo máis?. Que si o Mingos e un nonseique, que si o Rubio e un nonseicantos, que si o Osorio e pouco menos que Xulían Muñoz. Transparencia urbanistica? Sigo sin saber cantos rañaceos novos se construiron. Eu creo que máis transparencia urbanistica ca que hai no Castro non pode haber. E recordade que estades xogando co pan de moita xente, e a min o Juan Jesus, a Mari, o Juan, o Grilo, etc. a verdade e que nunca me fixeron mal e eu tampouco yo deseo.

Bautista Sotelo dijo...

Pareceche pouca empresa loitar pola mellora do espacio de todos...?. Non te confundas, falar e opinar non é picar. Non comparto toda-las opinións que se verten eiqui, como xa dixen moitas veces, pero non as censuro. A xente opina, igual que opinas tí.

Anónimo dijo...

paula, tal como che dí bautista, non todas as opinións que se poden leer no blog son suscritas pola asociación de amigos de caldelas

outra cousa, nós puxemos en marcha un debate, dímoslle un espazo que ata o de agora non tiña, e semella que a xente atopou un eido no que se expresar

se iste feito se considera "xogar co pan dos demais" e que estamos matando ó mensaxeiro

ó millor, ises que se sinten abraiados, teñen que pensar a qué adicar os seus esforzos, non dubido de que traballan polo pobo, mais non lles luce

politicamente teñen a oportunidade de rentabilizar iniciativas que van a favor do pobo e por tanto de todos

Anónimo dijo...

Perdoade si e que me expresei mal, non crín mencionar que a empresa fose pequena. O que ocorre e que eu, que xa teño os meus anos, cando, en pólitica, oio falar de voas intencións e do ben xeral, arregizanseme os pelos do pescozo. Ilusioneime con Coalición Galega, e defraudeime, ilusioneime no seu momento con Felipe González (sin comentarios), e ahora ilusioneime con Citandans. Son unha ilusa, pero eso non quita que me cheire algo. Por certo, lin un comentario, anónimo por suposto, que viña a pedir un movemento cidadan independiente para facerse coa alcaldía nas eleccións e levar a cabo as melloras da vila.

Sigo sin saber cantas edificacións novas se levaron a cabo nos últimos 4 anos para pedir transparencia urbanistica, e falar de que hay problemas urbanos en Castro Caldelas?.

Anónimo dijo...

A campos, o eido no que a xente se expresa, tamén de forma anónima, como aquí, chamase colexio electoral, e nas últimas eleccións, a xente, os citadans de caldelas falaron alto, e moi clariño. Non crees?

Anónimo dijo...

está craro paula, e non me parece mal o que dís
o que me amola e que os mais votados non fan nada novo (paréceme a mín)
tampouco me parece que houbera moito donde elexir, xa que formar unha candidatura completa (xa non digo atractiva) semella moi compricado
por certo, eiqui non todos son anónimos, algúns eleximos ser identificados dende o primeiro momento, ainda que iso nos traia algún que outro problema

Bautista Sotelo dijo...

Paula, sorprende a túa preocupación polas opinións que poidan verterse en O prado. Dende o meu punto de vista que haxa voces con opinións diferentes é un sintoma de saúde.

Dacordo, a opción política actual goberna lexitimamente por maioría pero, as cousas en Castro Caldelas, non están para tirar foguetes.
A decadencia que vive a vila e causa, sobre todo, da crisis do rural, en xeral, pero tamén é pruducto da falta de imaxinación dos nosos políticos. É o que hai, pero, eu polo menos non me conformo e daraiche algunhas razóns:

1) É imposible pasear cos cativos pola praza sen risco para a vida e non esaxero.
2) O parque infantil soio ten o nome.
3) As fontes atopanse abondoadas.
4) Alcantarillados que verten sen control na Cubiarca.
3) O Mosteiro de San Paio abandoado e expoliado sen que o Concello mova un soio dedo. Hai algunha orde de coservación...?
4) Desprecio pola nosa lingua, os carteis das rúas, a estas alturas da normalización, en castelán.
5) Non se informa na súa totalidade o que significa a area de rehabilitación integral. É decir, perda de oportunidades.
6) Aceras e rúas, cheas de buratos.
7) Concesión de unha licencia para un tanatorio nun baixo dun edificio onde hai viviendas sabendo que non o permite a Ley.
8) Pouco control nas rehabilitacións do casco histórico.
9) Nula aposta polas novas tecnoloxías no Concello.
10) Escasas iniciativas culturais.
11) A auga da traida ten color marrón.

Remato para non facer máis grande a lista xa que sinto vergoña polo estado de abandono no que se atopa o meu pobo e dudo que moitos dos que votamos, os que gobernan actualmente, repitamos se non mudan as cousas.

Tí non eres a única que se sinte desilusionada.

Bautista Sotelo dijo...

Paula, sorprende a túa preocupación polas opinións que poidan verterse en O prado. Dende o meu punto de vista que haxa voces con opinións diferentes é un sintoma de saúde.

Dacordo, a opción política actual goberna lexitimamente por maioría pero, as cousas en Castro Caldelas, non están para tirar foguetes.
A decadencia que vive a vila e causa, sobre todo, da crisis do rural, en xeral, pero tamén é pruducto da falta de imaxinación dos nosos políticos. É o que hai, pero, eu polo menos non me conformo e daraiche algunhas razóns:

1) É imposible pasear cos cativos pola praza sen risco para a vida e non esaxero.
2) O parque infantil soio ten o nome.
3) As fontes atopanse abondoadas.
4) Alcantarillados que verten sen control na Cubiarca.
3) O Mosteiro de San Paio abandoado e expoliado sen que o Concello mova un soio dedo. Hai algunha orde de coservación...?
4) Desprecio pola nosa lingua, os carteis das rúas, a estas alturas da normalización, en castelán.
5) Non se informa na súa totalidade o que significa a area de rehabilitación integral. É decir, perda de oportunidades.
6) Aceras e rúas, cheas de buratos.
7) Concesión de unha licencia para un tanatorio nun baixo dun edificio onde hai viviendas sabendo que non o permite a Ley.
8) Pouco control nas rehabilitacións do casco histórico.
9) Nula aposta polas novas tecnoloxías no Concello.
10) Escasas iniciativas culturais.
11) A auga da traida ten color marrón.

Remato para non facer máis grande a lista xa que sinto vergoña polo estado de abandono no que se atopa o meu pobo e dudo que moitos dos que votamos, os que gobernan actualmente, repitamos se non mudan as cousas.

Tí non eres a única que se sinte desilusionada.

Anónimo dijo...

Haber, por partes. Perdín a ilusión na política por creer a moitos dos que dicían que "viñan do mundo das ideas" (idealistas) ao final para que as boas intencións do principe se transformen en rá só lle hai que dar tempo.

Sinto profundamente que as opinións expresadas por Campos lle podían traer consecuencias, eso pensei que era auga pasada doutras épocas. Si che sirve de consolo tes todo o meu respeto e para min eres totalmente anónimo.

.Ahora vamos a repasar os puntos expresados por Bautista, que non teñen desperdicio:

1-Solo podio decir que esaxeras, ti vas a decir que a esaxerada son eu e entonces nunca chegaremos a un acordo. Fin.

2-Estou totalmente dacordo contigo. Debe lebar sin tocarlle canto 20 anos?

3-Estou dacordo, deberianse limpiar por razóns de hixiene.

4- Descoñezoo por completo, non podio opinar.

5-O Mosteiro de San Paio. O primeiro para pedir responsabilidades e saber de que é. Estivo en mans privadas (a min tentaronmo vender, ilusa sí, parva non); ahora e de Caixa Galicia, ou tal vez outra vez do obispado. Tal vez a responsabilidade sea do propietario. Quen é? Escoitei que se iba a rehabilitar e certo?

6-Como no punto 1; esaxeras, eu non son unha atleta, e fai uns 4 anos non o vin tan mal. Hay baches sí, e en Madrid nin che conto, pero por eso non se queima a Gallardón.
7-Simplificas demasiado. Legal,Ilegal?. Creo que o problema ven dunha falta de acordo entre os propios veciños que uns e outros tentaron usar con fines políticos. O Psoe por un lado e o PP por outro xogaron miserablemente cos veciños, en lugar de buscar a unión buscaron a loita, quen gane e o de menos, perderon todos.

8-Control no casco histórico? Mollate e da nombres e feitos.

9-Home os meus sobriños mandame e-mails desde a rede Wi-Fi do castelo, pareceche pouca
tecnoloxía?

10- Non podo opinar. Ti que farias?

11-Iste si co sei, a auga da traida e de cor marrón por culpa dunhas arbores que estan cerca dos depositos de auga e que tiñen os depositos co seu polen ou coas sementes, non o recordo ven. O que si sei e que deixa as sabas marróns e que non e tóxica en absoluto. O que si fastidia e que hai que usar mais lexía. Deberíase buscar a maneira de subsanalo, por suposto, pero sin alarmismos.

Cando te sintas desilusionado, pensa na residencia de ancianos, no polideportivo, no centro médico... Tampouco e que sea para votar cohetes pero co goberno hostil de Fraga e Baltar tampouco creo que se puidese facer máis.

Sinto haberme extendido tanto, non me gusta ser pesada, e sobre todo co tarde que é. Hasta outra candidato¡.

Bautista Sotelo dijo...

Paula, non simplifico...en todo caso é a míña opinión e a de 200 máis. Das túas verbas deducese que, igual ca min, descoñeces moitas cousas. Si te acercas como fago eu, sobretodo ultimamente, e les as opinións de outros veciños vertidas eiqui e no meu blog, faraste unha idea máis perta da situación real.

Soio intentamos aportar e facer algo polo pobo alentando e aguillando cando sexa necesario. Como xa dixemos non perseguimos converternos en opción política. O pobo necesita ser gobernado por xente que viva alí permanentemente e, iste non é o meu caso, nin o da maoría da xente que formamos Amigos de Caldelas.

Sinto non ver as cousas como as ves tí. O ter cativos vin carencias que noutro caso pasaría por alto.

Podería ir menos a Vila, coma tí, entendín que facía catro anos que non ías, pero non me peta, iso sería demasiado facil, e non acustumo a acomodarme a retos faciles. Como xa dixen, varias veces, intentamos alentar e aguillar. Participar, si fora necesario, soio resposta a unha idea de responsabilidade.

Tema Amaro: A Ley do Chan non permite a compatibilidade do uso residencial co funerario. Non me digas que simplifico...?

Novas tecnoloxías: Cinco meses tardou un correo meu en chegar o alcalde. Propuñalle rehabilitar o antigo edificio do Hostal Blanco para o mesmo uso e solicitaba a colaboración do Concello na procura de información topofráfica da rúas da zona que me solicitaba o arquitecto.

Web: A falta de unha páxina na que se poida atopar toda a información do Concello mostra desidia e nula aposta pola trasparencia. Dacordo, a rede do Castelo é unha boa iniciativa e xa falei dela en "máis alá do transformador".

Alcantarillado: Os desagues na Cubiarca, sen control, son un delito contra o medio ambiente. O Concello ten responsabilidade en facer que esa situación cese.

As fontes: O abandono e estado das fontes é lamentable. Dacorno o P.P. non lle puxo as cousas fáciles pero había prioridades antes de facer unha praza e varias fontes nun espacio extraño. Un verdadeiro brindis o sol.

Señalización das rúas. Normalizar o galego e dar valor a nosa língua non necesita grandes presupostos soio cariño e sensibilidade.

Patrimonio: Iso merece unha entrada de Amigos de Caldelas que se está preparando.

A auga da traida: Logo de tantos anos xa houbo tempo para atopar unha solución para o color e para a terra que trae.

Mosteiro: O Concello tiña a responsabilidade de non deixar que viñera o chan. Hai un instrumento legal que son as ordes de conservación. Pertence o Bispado e craro ca igrexa xa se sabe... a igrexa pode facer o que lle pete, pero o Concello non pode ser cómplice desta actuación.

Rúas e aceras: Non me digas que exasero. Lembra que fai uns anos matouse un rapaz na rúa de Ourense, pasada a mueblería do Xoán Antonio.

A residencia, o polideportivo e centro médico... e máis cousas, dacordo, pero, reparache en canto tempo fai destas iniciativas...? Que se fixo na última lexislatura...?

Isto e outras cousas é un posible balance. Si consideras que é moi subxetivo animote a que fagas o teu, teño curiosidade. Un saúdo

Anónimo dijo...

Caramba ca Paula, fai catro anos que non vai pola vila e fala do que escoitou que se dixo no Grilo...e do ben que está pobo e pon exemplos de fai 10 anos. Vaia peza.

Anónimo dijo...

Estimado Manolo Revirado, son unha boa peza según ti, gracias polo "alago", para estar en contacto co pobo non fai falta nin un ordeador, nin tan siquera ir por alí, fai falta amigos e un teléfono. Para tí nada máis.


Haber, Bautista, dices que e a tua opinión e a de 200 máis. ¿Empezas a falar por boca de outros? Entendo que tes a tua opinión e parte da xente que firmou terá a sua que coincide en temas puntuais.


Eu tamen teño fillos Bautista, e repito, sintome máis tranquila cando xogaban no Castro que, incluso, cando están no colexio.

Dichoso tema Amaro: Si un alcalde e unha corporación municipal toman unha decisión ilegal a sabendas de que é ilegal, eso só ten un nome e corrixeme si me equivoco, é prevaricación e está no código penal como todos sabemos. Fai anos, (é un tema vello) falei co Osorio sobre o tema, e con algún máis e contaronme que tiñan estudios encargados a universidade de Vigo, que apoiaban a decisión. Sigo pensando que o unico que buscaban TODOS (PP e PSOE) era a confrontación entre os veciños para sacar un pretendido veneficio político. Tal vez me exprese con demasiado impetu, pero a min esto pareceme miserable. Refirome a utilización dos veciños.

Home, un correo non tarda 5 meses en chegar, a non ser claro está que non se queira ler. Neso non me meto son cousas vosas.

Dos desagues da cubiarca sigo sin ter datos, sigo pensando que de ocurrir así tes toda a razón. E un delito ecolóxico.

No da praza feita ao final das escaleiras que non ian a ningun sitio tes razón, ahora temos unhas escaleiras que dan a un parqué o que ao parecer non vai nadie. Estamos progresando non?.

Sí, en canto a en que casos se incumplen as normas urbanisticas según ti, interesame moito. Sigo dicindo que non vexo grandes barbaridades, polo menos que eu coñeza.

Home, a residencia, o centro médico, e o polideportivo, fixose nun plazo de ano e medio de goberno de Gonzalez Laxe. Esa era a "escusa" o goberno era hostil. Ahora con Zapatero e Touriño a situación cambiou favorablemente, e sin embargo (tes razón) a situación polo que teño oido, non cambiou para mellor. Unha escusa pode ser a grande debeda arrastrada polo concello. Non e un concello pobre, é un concello ruinoso. (Si tedes razón, a culpa de ser de alguén é do alcalde). O que máis me chamou a atención é que se vaia a arranxar a carretera de Monforte coincidindo coas eleccións municipais. Unha gran maniobra política, sin duda, pero no fondo e tomar a xente por parva, como fan TODOS os políticos.

Deixei para o final, o do pobre rapaz que se matou diante do Xuan Luis, sintoo moito. Todas as mortes son dolorosas, sobre todo cando lle ocorren a xente nova, pero os accidentes por regla xeral teñen multiples causas. Non conozo o caso, pero extrañame que fose por tropezar nunha acera pola que pasan moitas persoas o longo do ano, e que a culpa fose so da acera.

E por último, volvo o principio, Manuel, si non vou máis polo Castro, non é por suposto, que non queira, e sencillamente que non podo. O meu home leva tempo sin vacacións, e o meu traballo absorveme demasiado. Non vos quero aburrir coa miña vida, sólo que nin se vos ocurra que vos queredes máis o NOSO pobo por que vos podedes pasar as vacacións ahí e eu non. Si me equivoquei nalgún dato, pido disculpas, e por descoñecemento.

Anónimo dijo...

Levo días seguindo os comentarios e hata agora, entre o traballo, os nenos e tantas cousas, non tiven un momento para escrivir. Querida Paula, claro que non te deslexitima estar lonxe e non poder ir ó Castro, ademais segues moi informada. Pero teño que decirche que me sorprendeu que no teu primeiro comentario fixeraste eco de algo que ti non oiches nin presenciaches, que dis che contaron e que afecta directamente ó Bautista. Facerse eco de chismes, axudar a esparexe-los, é amarillismo. Tamén decir que a lexitimidade política a dan as urnas pero eso non significa que toda a participación dos cidadans deba limitarse a votar cada catro anos, e xa está. Participar é algo máis, é opinar, pedir e tamén exercer un certo control sobre o que fan os políticos, que teñen o poder por delegación nosa. Por eso non me parece ben que ós que participan lles digan que persiguen obxetivos políticos. Cando poida, sigo.

Anónimo dijo...

Querida Ana, nin por un momento penses que me fago eco de chismes. Extrañoume tanto semellante desproposito, "que me dixeron que se dixo", que só preguntaba si foi certo. Ao parecer non ten fundamento cousa da cual me alegro. Como comprenderas, si existise algo personal entre o Osorio e o Bautista, empezarianme a cadrar unhas cuantas cousas. Pero no fondo como podes comprender dame esactamente o mesmo. A min o que non me parece demasiado ben, é que se solten ideas a tutiplén, ideas que poden supoñer un perxuicio para uns veciños en beneficio de outros, ideas que entre outras cousas, sirven para enfrentar en lugar de unir. E desunión xa tivemos bastante cando foi o da moción de censura aló polo 96. Desde entonces o pobo quedou tan fragmentado que dudo que volva a ser o mesmo. Un saludo

Anónimo dijo...

Traballas os chismes e logo dis que che da igual. Escondes algo, non xogas limpo.

Anónimo dijo...

Paula, as ideas nunca poden dividir a un pobo. O que fragmenta, como tí dis, son precisamente os chismes, intoxicacions e infundios esparexidos mediante o método do "dixome-dixome". ¿Como pode ser que as ideas e o debate irrite tanto a alguns? ¿Acaso non hay costume para que alguns empecedes a facer contas extrrañas?

Anónimo dijo...

Querido Xurxo, eu non traballo o chismes, e máis, amolanme moito. Só quería saber si é certo que entre o Bautista e o Osorio hai algo persoal máis alo do "ben común".

Querida Ana, non crees que as ideas dividan a xente, non crees que as ideas son moi capaces de dividir un pobo?. Non crees que o aire no Castro se enrareceu tanto desde a moción de censura que o voltaron irrespirable?. Non crees que as ideas poden levar a veciños de toda a vida a ameazar con "meterlle o coche" a outro?. Non crees que as ideas poden facer que uns nenos vivan ameazados e ridiculizados no colexio porque o pai se vendeu ou se deixou de vender?. Non crees que no Castro últimamente se toma todo como algo persoal?. "Ou eres dos nosos ou dos outros", esa e unha frase que oín que me fixo que se me desfixese a permanente. Eu busco unión en lugar de confrontación? E repito, que pensa o Juan-Jesus, a Mari, o Rubio, o Mingos, o Aristides, o Pepito do Castor, o Carlos da Pousada (...) de todo esto?. Repito, son todos veciños meus, e non me parece ben tocarlle o pan aos meus veciños.

Anónimo dijo...

Paula, non xogas limpo, confundes o touciño ca velocidade ou algo peor, intentas manipular. Tí mema.